Planowanie produkcji
Oprogramowanie dla firmy
Harmonogramowanie produkcji
Program planowanie produkcji Kalkulator wskaźnika OEE
Blog > Komentarze do wpisu

BOM - Bill of Materials - Wielopoziomowa struktura produktu

BOM - Bill of Materials - Wielopoziomowa struktura produktu - sformułowanie to oznacza wielopoziomowe zestawienie materiałów, zawierające półprodukty, komponenty, surowce wraz z ilościami wymaganymi do wyprodukowania produktu gotowego.

W zależności od potrzeb struktura taka może zostać wykorzystana na wiele sposobów. Jednym z nich może być zestawienie struktur wielu produktów gotowych, a następnie filtrowanie listy elementów po indeksach surowców w celu wygenerowania zbiorczych zamówień do dostawców.
BOM - Bill of materials - Wielopoziomowa struktura produktu
W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją oraz zarządzanie magazynem struktura BOM produktów jest punktem wyjściowym i podstawą działania mechanizmów MRP (Material Requirements Planning), MES (Manufacturing Execution System) i APS (Advanced Planning System).

Podstawowe systemy informatyczne oparte o bazy danych pozwalają na tworzenie struktur BOM produktów i wykorzystują je w wyżej opisanym celu, czyli do generowania zamówień do dostawców w oparciu o zamówienia od odbiorców.

Bardziej zaawansowane systemy posiadają struktury BOM rozbudowane o zestawy operacji wymaganych do wyprodukowania danego półproduktu wraz z czasami potrzebnymi na ich wykonanie.
Dzięki temu mają one możliwość uruchomienia podstawowych mechanizmów MRP pozwalających na wygenerowanie zapotrzebowania materiałowego wraz z orientacyjnymi terminami wymagalności danego surowca.

W systemach klasy APS mamy możliwość nałożenia na struktury BOM produktów zaawansowanych zależności pomiędzy poszczególnymi operacjami, półfabrykatami, komponentami i surowcami, a dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów planowania produkcji i optymalizacji wykorzystania zasobów mają możliwość generowania bardzo szczegółowego zapotrzebowania na surowce do produkcji, zawierające szczegółowe daty i godziny wymagalności.

Systemy klasy APS pozwalają również na generowanie bardzo szczegółowych planów produkcji uwzględniających dostępność poszczególnych zasobów wymaganych do produkcji ( operatorzy, maszyny i narzędzia ).BOM - Bill of Materials - Wielopoziomowa struktura produktu - Systemy MRP, MES, APS - Zarządzanie produkcją

poniedziałek, 14 lipca 2014, kierownik2014

Polecane wpisy

Komentarze
2018/11/18 10:05:52
Bardzo dobry tekst, z którym zgadzam się w zupełności. W naszej firmie planujemy wprowadzanie dalszych usprawnień i teraz na tapecie jest temat systemów wizyjnych, o których planujemy dowiedzieć się więcej w ramach eventu fabryka cyfrowych przemian. Znają Państwo jakieś inne opcje na pozyskanie wiedzy w tym aspekcie?